Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Προκατασκευασμένη κατοικία στον Λιμνάτη.