Ενδεικτικές τιμές

Κοστολογημένες κατοικίες

Τιμές προσφοράς

Σειρά Κατοικιών KI1

Ισόγεια Κατοικία KI1-65 (65,60 τ.μ.) – Τιμή: 64.250€
Ισόγεια Κατοικία ΚI1-85 (85,80 τ.μ.) – Τιμή: 82.750€
Ισόγεια Κατοικία ΚI1-100 (100,38 τ.μ.) – Τιμή: 95.000€

Σειρά κατοικιών KD1

Διώροφη Κατοικία KD1-95 (95,70 τ.μ.) – Τιμή: 100.500€
Διώροφη Κατοικία KD1-115 (115,52 τ.μ.) – Τιμή: 117.750€
Διώροφη Κατοικία KD1-125 (125,84 τ.μ.) – Τιμή: 125.500€

Σειρά κατοικιών KIS1

Ισόγεια Κατοικία KIS1-116 (116,15 τ.μ.) – Τιμή: 118.000€

Σειρά κατοικιών KIS2

Ισόγεια Κατοικία KIS2-112 (112m² κατοικία + 24m² γκαράζ = 136m²) – Τιμή: 116.300€
Ισόγεια Κατοικία KIS2-130 (130m² κατοικία + 24m² γκαράζ = 154m²) – Τιμή: 140.300€