Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 150.90
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 40.67

Συγκρότημα Κατοικιών E-50, συνολικής επιφάνειας 3 x 50,30 = 150,90 τ.μ.