Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 331.92
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 66.42

Συγκρότημα Κατοικιών E-44 / E-66, συνολικής επιφάνειας (3 x 44,22) + (3 x 66,42) = 331,92 τ.μ.