Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 351.12
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 83.20

Συγκρότημα Κατοικιών E-40b, συνολικής επιφάνειας οικιών 8×40,04 & κλιμακοστασίων 4×7,70 = 351,12 τ.μ.