Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 119.89
  • Υπνοδωμάτια 3
  • Μπάνια 3
  • Κουζίνες 2
  • Καθιστικά 2
  • Τραπεζαρίες 2

Συγκρότημα κατοικιών E-119, 1 x 62,44 και 1 x 57,45 = 119,89 τ.μ. συνολικής επιφάνειας για περίπτωση Α και Γ και 2 x 63,58 = 127,16 τ.μ. για περίπτωση Β, συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 14,03 τ.μ. (Περίπτωση Α+Γ), συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων