Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 528,48
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 127,52
  • Επιφάνεια Ισογείου 371,20
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 127,52
  • Επιφάνεια Πρώτου Ορόφου 157,28
  • Υπνοδωμάτια 2
  • Μπάνια 1
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1

Συγκρότημα FlexyHome κατοικιών E-528, συνολικής επιφάνειας 8 x 66,06 = 528,48 τ.μ., συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 15,94 τ.μ. x 8= 127,52 τ.μ.