Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 191,12
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 10,41
  • Επιφάνεια Ισογείου 98,10
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 10,41
  • Επιφάνεια Πρώτου Ορόφου 93,02

Ισόγεια Κατοικία με Σοφίτα IS-191, συνολικής επιφάνειας 191,12 τ.μ.