Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 100,38
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 17,02
  • Υπνοδωμάτια 3
  • Μπάνια 1
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1
  • Αποθήκες 1

Ισόγεια Κατοικία ΚI1-100α συνολικής επιφάνειας 100,38 τ.μ., στεγασμένοι χώροι 17,02 τ.μ.