Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 114.15
  • Επιφάνεια Ισογείου 93.12
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 21.03
  • Υπνοδωμάτια 3
  • Μπάνια 2
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1

Ισόγεια Κατοικία Ι-93α, Συνολικής επιφάνειας 93,12 τ.μ.