Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 194.60
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 194.60
  • Επιφάνεια Ισογείου 150.00
  • Υπνοδωμάτια 3
  • Μπάνια 2
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1
  • Αποθήκες 3

Ισόγεια κατοικία Ι-150, συνολικής επιφάνειας 150,00 τ.μ.