Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 160,66
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 250.38
  • Επιφάνεια Ισογείου 160,66
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 250.38
  • Υπνοδωμάτια 4
  • Μπάνια 2
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1
  • Αποθήκες 1

Ισόγεια Κατοικία Ι-160a, Συνολικής Επιφάνειας 160,66 τ.μ.