Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 160.00
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 160.00
  • Επιφάνεια Ισογείου 160.00
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 160.00
  • Υπνοδωμάτια 3
  • Μπάνια 3
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1
  • Αποθήκες 2

Ισόγεια Κατοικία Ι-160, συνολικής επιφάνειας 160,00 τ.μ.