Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 101.00
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 62.70

Ισόγεια Κατοικία I-101α, συνολικής επιφάνειας 101,00 τ.μ.