Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 293.70
  • Επιφάνεια Ισογείου 150.00
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 8.20
  • Επιφάνεια Πρώτου Ορόφου 143.70
  • Μπάνια 3
  • Κουζίνες 2
  • Καθιστικά 2
  • Αποθήκες 1

Διώροφο κτήριο Γραφείων με Αίθριο Ε-293, συνολικής επιφάνειας 293.70 τ.μ.