Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 175.50
  • Επιφάνεια Ισογείου 132.50
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 27.00
  • Επιφάνεια Πρώτου Ορόφου 43.00
  • Στεγασμένοι Χώροι Πρώτου Ορόφου 10.50
  • Μπάνια 2
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Αποθήκες 1

Διώροφο Κτήριο Γραφείων Ε-175, συνολικής επιφάνειας 175.50 τ.μ.