Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 82.30
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 2.00
  • Επιφάνεια Ισογείου 51.90
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 2.00
  • Επιφάνεια Πρώτου Ορόφου 30.40

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 82,30 τετραγωνικών.