Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 108.07
  • Επιφάνεια Ισογείου 58.46
  • Επιφάνεια Πρώτου Ορόφου 49.61

                        Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 108,07 τετραγωνικών.